ชาวบ้านยกยอสะดุ้ง ณ ริมหนองหาร สกลนคร

หลังจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่จังหวัดสกลนครได้ผ่านพ้นไปแล้ว […]