รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล จำนวน 11 อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า […]

มีนกเอี้ยงมาเล่นด้วยที่สวน HD 21 มิ.ย. 2015 โดย bugnin

มีนกเอี้ยงมาเล่นด้วยที่สวน HD 21 มิ.ย. 2015 โดย bugnin

ชาวบ้านยกยอสะดุ้ง ณ ริมหนองหาร สกลนคร

หลังจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่จังหวัดสกลนครได้ผ่านพ้นไปแล้ว […]